ContexT

Zonder gesprek geen oplossing

Arbozorg

Wie beter luistert, ziet meer

Context ondersteunt bedrijven en organisaties bij het vormgeven en invoeren van beleid, dat door de wetgever is vastgelegd in de Arbowet. Context voert samen met de opdrachtgever de wettelijke verplichte risico – inventarisatie en –evaluatie (RI&E) uit of toetst de zelf opgestelde RI&E. Indien gewenst helpt Context met het opzetten van het arbobeleid. Essentieel voor iedere werkgever is het beheersbaar maken en houden van het ziekteverzuim. Een onderwerp waar Context ruimschoots ervaring mee heeft o.a. het adviseren over het (ziekte)verzuimbeleid en het coachen van leidinggevenden en medewerkers in de bewustwording dat ziekteverzuim een keuze is. Op het gebied van psychosociale arbeidsbelasting, zoals discriminatie, pesten, werkdruk, seksuele intimidatie en agressie & geweld heeft Context veel ervaring en expertise opgebouwd. Hierbij moet gedacht worden aan het opstellen van een beleid ongewenste omgangvormen en de inzet van een vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen.

Een andere kijk op arbeid & organisatie

Werkdruk – Werkstress en Duurzame Inzetbaarheid

Werkstress is beroepsziekte nummer 1 in Nederland en kost de maatschappij miljarden euro’s per jaar. Context heeft programma’s ontwikkeld om werkstress te verminderen en medewerkers duurzaam inzetbaar te maken. Context richt zich daarbij op de gehele organisatie, bijvoorbeeld wat wil de organisatie en de medewerker bereiken met Duurzame Inzetbaarheid? Om op deze vragen een antwoord te krijgen worden een aantal scans uitgevoerd. Tevens zet Context de KoBa-DI Tool in om een goede indruk te krijgen op het mogelijke rendement van de investeringen in Duurzame Inzetbaarheid.  De uitkomsten hiervan leveren een plan van aanpak op met interventies op de verschillende organisatieniveaus. ContexT is partner van het Nationaal Platform Duurzame Inzetbaarheid. www.npdi.nl

‘Kijken is één, zien is twee. Als betrokken buitenstaander, kijk ik door een andere bril naar de situatie binnen een bedrijf of organisatie. Ik luister en zie daardoor meer. Zien is een kwestie van verder kijken.’

Training

Flexibel in maatwerk

Context is deskundig én ervaren in trainingen op het gebied van het beheersen van ziekteverzuim, het omgaan met stress en werkdruk, communicatietrainingen en opvang na schokkende gebeurtenissen. Recent zijn nieuwe trainingen ontwikkeld; basistraining preventiemedewerkers, rol en taak van vertrouwenspersonen en omgaan met verlies van werk.

De trainingen hebben interactief karakter; door de inbreng van de deelnemers, het inzetten van een trainingsacteur en relevante trainingsvideo’s.

Tevens is Context een van de trainers van www.trainingsmoment.nl. Meestal vindt vaardigheidsontwikkeling op het gebied van communicatie plaats door groepstraining. Het individuele rendement van een dergelijke groepstraining is vaak beperkt. De tijd en veiligheid om persoonlijke leerdoelen echt te ontwikkelen zijn bijna nooit aanwezig. TrainingsMoment verzorgt daarom persoonlijke trainingssessies gericht op een concrete gesprekssituatie. Wij trainen medewerkers en leidinggevenden individueel in het voeren van verschillende gesprekssoorten.

‘Mijn trainingen worden sámen met de opdrachtgever op maat gemaakt, opdat de resultaten zo optimaal mogelijk zijn. De werkvorm voor trainingen is gebaseerd op het aangaan van een sociale relatie met de deelnemers en het creëren van een omgeving waarin het veilig is om te leren, ervaringen te delen en zaken bespreekbaar te maken. Opnieuw of actief leren luisteren is daarbij essentieel.’

Coaching

De menselijke factor

Context biedt verschillende vormen van coaching aan; zowel teamcoaching als persoonlijke coaching voor mensen die uit balans zijn geraakt na een reorganisatie, verandering in het werk of privé-situatie. Een onbalans kan zich zowel op fysiek, mentaal als emotioneel vlak uiten. Stressmanagement is gericht op het herstellen van dit evenwicht. Coaching van managers richt zich vooral op het verbeteren van de wijze van leidinggeven. Bij conflicthantering worden onderlinge conflicten onderzocht en werkrelaties hersteld. Teamcoaching helpt teams en leidinggevenden op weg naar een effectievere manier van samenwerken.

‘In een gezond functionerend bedrijf heeft ieder zijn eigen taak en heerst er een saamhorigheidsgevoel. Iedereen is een even belangrijke en onmisbare schakel in het geheel; van de manager tot de magazijnmedewerker, van de receptioniste tot de sales. Zelf ben ik een echte people-manager: efficiënt, maar persoonlijk, warm en menselijk. Om uit je personeel te halen wat er in zit, is aandacht nodig voor de menselijke factor in je organisatie. Motiveren en investeren in een goede balans van passie, uitdagingen, plezier en resultaten leiden gegarandeerd tot succes.’